Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy ze strany kupujícího
v souladu s § 1829 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku-odstoupeni od smlouvy do 14
dní od převzetí zboží.
Prodávající :
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
Jednostranně odstupuji od smlouvy ze dne:…………………….201………..
číslo objednávky:………………………………………………………………
Požaduji vrácení uhrazené částky za zboží a náklady na dodání zboží
z internetového obchodu ……………………………………………………………
na účet číslo:…………………………………………………………………………..
nebo
požaduji výměnu za jiné zboží………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
*při využití této varianty budou účtovány skutečné náklady spojené s výměnou zboží
Kupující:
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………………………….
……………………………………………….
Datum a podpis kupujícího
Zboží,